Stichting Kinderopvang Huizen wil voldoen aan hoge kwaliteitseisen

 

SKH heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft het werk zodanig georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale opvang te kunnen bieden. Voortdurend wordt er gewerkt aan verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening.

Het kwaliteitssysteem van SKH wordt onderhouden door de auditgroep kwaliteit, waarin stukken geëvalueerd worden, voorstellen worden gedaan voor verbetering en het auditprogramma wordt vastgesteld. De auditgroep (bestaande uit SKH medewerkers die een opleiding tot intern auditor hebben gevolgd) onderzoekt op de locaties of er in de praktijk gehandeld wordt, zoals in het handboek is vastgelegd.

Kinderopvang-Huizen_0692

Iedereen binnen SKH werkt dagelijks aan kwaliteit. Wij vinden het erg belangrijk dat we kwalitatief goede opvang kunnen bieden aan de kinderen, de ouders en de medewerkers. Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen, dat ouders met een gerust hart hun kinderen bij ons achter kunnen laten, maar tevens dat het administratief soepel loopt. Daarnaast willen we dat de medewerkers met plezier bij ons werken en zij zich kunnen blijven ontwikkelen in hun werk.

Naast ons eigen kwaliteitssysteem hebben we te maken met de Wet Kinderopvang waarin de basiskwaliteitseisen staan waaraan we moeten voldoen. Zorgdragen voor veiligheid en gezondheid van de kinderen is hier een belangrijk onderdeel van.

Door te voldoen aan de regels van de GGD, te werken volgens ons pedagogisch beleidsplan, te blijven inspringen op nieuwe ontwikkelingen die op ons pad komen willen we de kwalitatief goede stichting blijven die we al jaren zijn.

Inspectierapporten van de GGD kunnen worden bekeken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang of op onze website bij de locaties zelf.

Downloads

Partner in opvoeden
Wetten en regels 
Klachtenreglement