Peuteropvang is goed voor iedereen!

Als je kinderen hebt, staat soms je leven op zijn kop. Alles draait om die kleintjes. Dat is mooi, maar ook inspannend. Zeker als je de opvoeding wilt combineren met een baan of studie. Hoe regel je dat? Natuurlijk willen opa en oma, een tante of een buurvrouw wel eens oppassen, maar je wilt ook niet altijd een beroep doen op je omgeving. Bovendien is het voor de ontwikkeling van je kind beter om ook af en toe met leeftijdgenootjes te spelen. Kijk daarom tijdig naar de mogelijkheden op het gebied van peuteropvang. Kinderopvang-Huizen_-1795

Peuterarrangementen van SKH en Versa Welzijn

Er zijn verschillende gesubsidieerde vormen van peuteropvang. De regering betaalt het grootste deel van de kosten, maar als ouder moet je ook een bijdrage betalen. Hoe vaak je je kind kunt brengen hangt af van je situatie. Er zijn drie peuterarrangementen:

1. Beide ouders werken of studeren (aanmelden via SKH). Als beide ouders – of de enige ouder van een eenoudergezin – bezigheden overdag hebben, kan de peuter tot vijf ochtenden per week komen, van 8.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch). De opvang kost € 7,29 per uur, maar je kunt misschien in aanmerking komen voor oudertoeslag. Zie hiervoor de website van de belastingdienst.

2. Eén ouder blijft thuis (aanmelden via SKH voor Peuterarrangement à la Carte). Als een van de ouders niet werkt of studeert, kan je je kind aanmelden voor een peuterplaats in het Peuterarrangement à la Carte. Vanaf 1 vaste ochtend per week is je peuter van harte welkom.

We bieden twee à la carte arrangementen aan:

  • Een ochtend van 8.30 – 12.00 uur voor €5,- per uur.*
  • Een ochtend van 8.30 – 13.00 uur inclusief lunch voor €5,50 per uur.*

*Dit gereduceerde tarief geldt alleen als jullie gezamenlijk jaarinkomen lager is dan € 35.000,= .

3. Eén ouder blijft thuis plus VVE-indicatie (aanmelden via Versa Welzijn) Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. Dat wil zeggen dat ze minder makkelijk bewegen, leren of spreken dan andere kinderen. Als het consultatiebureau dit signaleert, kun je een VVE-indicatie krijgen, wat staat voor ‘vroeg- en voorschoolse educatie’. Je peuter heeft dan recht op een speciale VVE-plaats van drie vaste ochtenden per week, deze opvang is echter wel gesloten tijdens de basisschoolvakanties.

Gun je kind ruimte voor ontwikkeling

Een of meer ochtenden per week spelen met leeftijdgenootjes is heel goed voor de ontwikkeling van je kind. Je zoon of dochter leert al op jonge leeftijd communiceren, samen dingen doen, spelen en delen. Bijkomend voordeel is dat je wat tijd en ruimte voor jezelf creëert, zodat je daarna nóg meer plezier en energie in je kindje kunt steken.

Voordelen Peuterarrangementen

  • Peuteropvang voor peuters vanaf 2 jaar
  • Ook opvang voor peuters met maar 1 werkende ouder
  • Goede voorbereiding op de basisschool
  • Spelenderwijs leren
  • Ervaren medewerkers
  • Wij werken met de methode Uk en Puk. Een VVE methode die goed aansluit op de meest gangbare methodes waar bij de kleuters op de basisschool wordt gewerkt.
  • Kindvolgsysteem
  • We werken met een vast dagritme, dit geeft structuur aan de dag en voor de kinderen

Neem gerust contact op!

Waarom SKH 4Wij hebben voldoende plek binnen onze peuterarrangementen. Op één van onze 6 locaties is altijd wel een plekje te vinden. Je kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoekje of bellen voor advies met de afdeling Klantcontact, telefoon (035) 72 00 301 of klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.

Direct inschrijven?

Direct inschrijven »