Ontwikkelen in een veilige en gezellige sfeer

Voor de peuter vanaf 2 tot 4 jaar is het belangrijk om te spelen met leeftijdsgenootjes. Bij onze peuteropvanglocaties krijgt jouw peuter in een warme en veilige omgeving ruimschoots de gelegenheid om dit te doen. Om de peuters op spelenderwijze vaardigheden bij te brengen maken de pedagogisch medewerkers gebruik van de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Basisvaardigheden zoals in de kring zitten, naar de juf luisteren, taal, begrippen en sociale emotioneel vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo is er goede aansluiting met de basisschool en is de overgang minder groot voor jouw kind.

Om dit optimaal te begeleiden werken wij met een kindvolgsysteem, waarin bevindingen over de ontwikkeling vastgelegd worden. Ook wordt dit als leidraad gebruikt voor gesprekken met de ouders. Gaat jouw kind naar de basisschool, dan wordt de informatie over de ontwikkeling van jouw kind overgedragen naar de leerkracht van groep 1.

Peuteropvang met aanbod activiteiten in het Engels

Vanaf medio januari opent onze nieuwe peeteropvanglocatie Poppins’haar deuren. Speciaal aan deze opvang is dat er naast de voertaal Nederlands ook een deel van de dag activiteiten in het Engels aangeboden worden. Lees hier meer over Poppins’peuteropvang.

Tarieven peuteropvang

Er zijn verschillende vormen van peuteropvang mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke situatie:

1. Als beide ouders – of de enige ouder van een eenoudergezin – werken of studeren, kan je peuter tot vijf ochtenden per week van 8.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch) gebruikmaken van peuteropvang. Als ouder kun je kiezen voor 52 weken opvang of 40 weken opvang (in dit geval geen opvang in de basisschoolvakanties). Deze vorm van opvang wordt rechtstreeks aangevraagd bij Kinderopvang Huizen. Voor de kosten van deze vorm van opvang biedt de regering Kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor de website van de belastingdienst.

2. Als een van de ouders niet werkt of studeert, kan je peuter maximaal 2 vaste ochtenden per week gebruikmaken van peuteropvang voor 40 weken per jaar (gesloten tijdens de basisschoolvakanties). Voor deze vorm van opvang krijg je een bijdrage vanuit de gemeente en betaal je zelf een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 

3. Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. Dat wil zeggen dat ze minder makkelijk bewegen, leren of spreken dan andere kinderen. Als het consultatiebureau dit signaleert, kun je een VE-indicatie krijgen, wat staat voor ‘Voorschoolse Educatie’. Heeft jouw peuter een VE-indicatie, dan heeft het recht op een speciale VE-peuteropvangplaats van drie vaste ochtenden per week voor 40 weken per jaar (gesloten tijdens de basisschoolvakanties). Ook voor deze vorm van opvang geldt dat je een bijdrage vanuit de gemeente krijgt en zelf een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betaalt. 

Voordelen Peuterarrangementen

  • Peuteropvang in een veilige en warme sfeer voor peuters vanaf 2 tot 4 jaar
  • Spelenderwijze ontwikkeling richting de basisschool met de methode Uk & Puk
  • Professionele pedagogisch medewerkers
  • Ontwikkeling van je peuter wordt gevolgd d.m.v. een kindvolgsysteem
  • Ook opvang voor peuters met maar 1 werkende ouder
  • Opvang mogelijk voor peuters met een VVE-indicatie.

Neem gerust contact op!

Waarom SKH 4Wij hebben voldoende plek binnen onze peuteropvanglocaties. Je kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend rondleiding of direct aanmelden via de afdeling Klantcontact, telefoon (035) 72 00 301 of klantcontact@kinderopvanghuizen.nl, of klik op onderstaande button.

 
 

Direct inschrijven »