Buitenschoolse opvang Huizen en Bijvanck Blaricum

Hoe snel kinderen ook groeien en hoe groot ze – vooral naar eigen mening – ook zijn, soms vind je ze toch nog nét wat te klein. Bijvoorbeeld om tussen de middag of na school alleen thuis te zijn.  Als ze straks naar de middelbare school gaan is het een ander verhaal, nu wil je gewoon weten dat het goed zit. Ook als je er zelf niet bij kunt zijn.

Dan komt het mooi uit dat dit in Huizen en Blaricum (Bijvanck) goed geregeld is. Stichting Kinderopvang Huizen verzorgt professionele en verantwoorde opvang, in nauwe samenwerking met de basisscholen.

Vervoersservice

Vallen de trainingen of (muziek)lessen op een lastig tijdstip waardoor halen of brengen lastig is? Misschien kan je dan gebruik maken van onze kosteloze vervoersservice. Lees voor meer informatie en de voorwaarden ons Inschrijfformulier vervoer.

Kinderopvang-Huizen_0738

Wat is buitenschoolse opvang?

Wij vinden dat onze opvang het karakter moet hebben van een tweede thuis. De kinderen hebben vrij en ‘moeten’ dus niks. Ze mogen bij ons gerust even lekker onderuit op de bank, een spelletje doen, lezen of wat tekenen. In de praktijk komt het er meestal op neer dat ze samen gaan spelen of kletsen. De begeleiders stimuleren de kinderen in positief en actief gedrag, hebben een luisterend oor, een vriendelijk advies, en zorgt bovendien dat iedereen elkaar met respect behandelt.

De benadering verschilt per kind. De één moet je stimuleren om iets leuks te gaan doen, terwijl je de andere juist moet afremmen. Voor kinderen die wel graag actief iets willen doen, zijn er veel mogelijkheden, met activiteitenruimtes binnen en buiten. De kinderen zelf krijgen een belangrijke stem in de inrichting en het spelaanbod. Het is echt hun eigen plek.

Voorschoolse opvang

Heb je te maken met vroege werkdagen of een lange reistijd? Dan biedt onze voorschoolse opvang een uitkomst. Jouw kind kan hier ’s morgens in alle rust nog even lekker spelen met andere kinderen. En jij kunt zo de dag ontspannen beginnen.

Tussenschoolse opvang

Afhankelijk van de basisschool kunnen de kinderen tijdens de lunch naar de buitenschoolse opvang komen, of regelen wij het overblijven op hun eigen school. Zo krijgen de docenten ook hun rustmomentje. Diverse scholen werken hiervoor samen met Stichting Krummel, onderdeel van SKH.

Buitenschoolse opvang tijdens de vakanties en studiedagen

Ook tijdens schoolvakanties en studiedagen van scholen zijn kinderen bij onze BSO locaties van harte welkom. We hanteren dan extra lange openingstijden, zodat kinderen de gehele dag bij ons terecht kunnen. Deze extra dagen kunnen ouders naar behoefte, flexibel opnemen uit een speciaal budget. Is dit budget geheel verbruikt, dan zijn extra dagen apart bij te reserveren.

Sportieve buitenschoolse opvang

Heb je een erg actief en sportief kind? Dan kun je denken aan de speciale sportopvang ‘Jump In’ of Jump In Meent, met een breed sportprogramma voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Jump In is gevestigd bij SV Huizen en The Pride aan de IJsselmeerstraat (Wolfskamer). Jump In Meent is gevestigd in de kantine van Base- en Softballvereniging de Zuidvogels aan de Augustinuslaan. Ook voor Jump In geldt het regulier tarief, dus kom maar op met die extra energie!

Voordelen Buitenschoolse Opvang

  • Opvang zowel voorschools, tussenschools als naschools
  • Vervoer naar (sport)verenigingen vanuit de BSO
  • Vaste medewerkers op de groep
  • Hele dagen opvang tijdens de vakanties en studiedagen
  • Zelf in te delen vakantieurenbudget voor vakanties en studiedagen
  • Keuze uit reguliere BSO en Sport BSO

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Klantcontact, telefoon (035) 72 00 301 of klantcontact@kinderopvanghuizen.nl. Als je eerst een rondleiding wilt, neem dan contact op met de locatie van je keuze. Zie verder onder Contact.

Meteen inschrijven?

Direct inschrijven »